Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η RS Consulting εξυπηρετεί και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες κάθε έργου. Η μακροχρόνια εμπειρία μας μέσω της συμμετοχής μας και των πολυάριθμων έργων μάς δίνουν αυτοπεποίθηση να διαπρέψουμε:

Ανάλυση αγοράς

Η RS Consulting διαθέτει πείρα εις βάθος στην Ανάλυση της Αγοράς. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της Ανάλυσης της Αγοράς πριν την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας σε αυτή και παρέχουμε υποστήριξη στη διατήρηση και/ή αύξηση του μεριδίου αγοράς των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών..

Διαχείριση & διευκόλυνση χορήγησης άδειας

Είναι εύκολο να έχει κανείς μια καλή ιδέα, αλλά το να την κάνει πραγματικότητα μπορεί να είναι δύσκολο εγχείρημα. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας μπορεί να αποτελεί ένα έργο γεμάτο προκλήσεις εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα θεμέλια. Η RS Consulting μπορεί να κάνει τη διαφορά συλλέγοντας και συντάσσοντας όλα τα νόμιμα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ή τη λειτουργία οποιουδήποτε έργου.

Υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαμεσολάβησης

Η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική, σαφώς δομημένη διαδικασία στην οποία όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα έργο με περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναζητούν μαζί μια μόνιμη λύση. Σε αυτό τους βοηθούν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές. Η RS Consulting έχει διαθέσιμους ειδικούς με υψηλού επιπέδου, επαγγελματικές δεξιότητες διαμεσολάβησης και βαθιά γνώση περιβαλλοντικής μηχανικής.

Διαχείριση έργων

Η διαχείριση έργων υψηλής ποιότητας είναι το κλειδί για τη μετατροπή μιας επιχειρηματικής ιδέας σε επιτυχές επιχειρηματικό έργο. Η διαχείριση έργων αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουμε και έχουμε μελετήσει πολύ σχετικά με την ανάπτυξη διαδικασιών που δίνουν τη δυνατότητα σωστής επίβλεψης και διαχείρισης του έργου σε πολλές βιομηχανίες. Το μεγάλο θεωρητικό μας υπόβαθρο συνδυάζεται με την πρακτική και τεχνική μας εμπειρία. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε με βεβαιότητα ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο μεγάλες προσδοκίες των πελατών μας.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Για να μεταμορφωθεί μια ιδέα σε ένα επιτυχές επιχειρηματικό έργο, είναι καίριας σημασίας το να ξεκινήσει σωστά! Η ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί προσεκτική σκέψη, προγραμματισμό για το μέλλον και σχεδιασμό της μελλοντικής επιχειρηματικής οντότητάς σας. Η RS Consulting αναλαμβάνει την ευθύνη της πρόκλησης να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, που μπορεί να προβλέψει όλες τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα επιχειρηματικό έργο και να διαβεβαιώσει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τυχόν εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Τελικός στόχος μας είναι να παράγουμε ρεαλιστικές προβλέψεις για την επιτυχία ή αποτυχία ενός έργου για να μπορούν οι πελάτες μας να διαμορφώνουν κατάλληλες αποφάσεις.

Μελέτες (Περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες Σκοπιμότητας)

• Η RS Consulting διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας για την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου καθορίζοντας τη χρηματοδότηση και το τεχνικό σχέδιο, τους πόρους χρηματοδότησης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία κάθε έργου.
•Η RS Consulting έχει υψηλή εξειδίκευση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καθορίζονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες μιας προτεινόμενης λύσης, οι οποίες αξιολογούνται κατάλληλα παρέχοντας την ακριβή πληροφόρηση που απαιτείται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οι συνάδελφοί μας υποστηρίζουν οργανισμούς στον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησής τους αναλύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον των πελατών τους και ερευνούν τάσεις της αγοράς καθώς και πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που μπορούν να τους επηρεάσουν στο μέλλον. Παρέχουμε στους πελάτες μας συστάσεις για μελλοντική στρατηγική αξιοποιώντας εργαλεία στρατηγικής και κινητοποιώντας πόρους για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.