Εκπόνηση μελετών

Εκπόνηση μελετών

Η RS Consulting εξυπηρετεί και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες κάθε έργου. Η μακροχρόνια εμπειρία μας μέσω της συμμετοχής μας και των πολυάριθμων έργων μάς δίνουν αυτοπεποίθηση να διαπρέψουμε:

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης & επιχειρησιακής έρευνας

Παραγωγή σχεδίων & σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερούσων κατασκευών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτιμησης υδάτινων πόρων